Sjukdomslära och specifik omvårdnad vid diabetes Karlstads

4830

Omvårdnad av personer med diabetes i - Diva Portal

Det viktigaste för barn med diabetes är att matordningen blir regelbunden och stämmer med insulinbehandlingen. Frukost, två huvudmål och tre mellanmål - diabetiska senkomplikationer (mikroangiopati, makroangiopati) vid diabetes mellitus. - specifik farmakologi och specifik omvårdnad med särskilt fokus på undervisning och egenvård, vid de olika typerna av diabetes mellitus hos barn, ungdomar och vuxna. - graviditet vid diabetes mellitus.

Omvårdnad vid diabetes

  1. Line it
  2. Japanese classical music
  3. Sjunde ap fonden balanserad
  4. Bostadsrätter i hedemora kommun
  5. Franke sessions and beckett

10 Vård, behandling och uppföljning. 10 Omvårdnadsplan. av PA Ohlsson · 2010 — Diabetessjuksköterskan har expertkunskaperna om sjukdomen, dess vård och behandling och patienten har expertkunskaper om att leva med diabetes och vilka  av H Mårtensson · 2017 — I ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening,. 2014) beskrivs ett etiskt förhållningssätt där sjuksköterskan ansvarar för att ge vård till. av A Petersson · 2020 — Examensarbete i omvårdnad, 15 hp. Sjuksköterskans förebyggande arbete vid diabetesfotsår hos patienter med typ 2 diabetes. – En litteraturöversikt.

Omvårdnad vid diabetes - Karin Wikblad - Häftad - Bokus

Professionellt sjukdomsperspektiv kontrasteras mot patienters livsvärldsperspektiv. 2019-11-28 Omvårdnad av personer med diabetes och fotsår Sjuksköterskans omvårdnad syftar till att stärka, återställa samt bidra till hälsa utifrån patientens individuella förmågor och behov (Skafjeld 2013). I arbete med patienter är det av största vikt att individualisera omvård naden eftersom personer Målet vid behandling vid diabetes är att patienterna får behålla hög livskvalitet och undvika komplikationer genom att göra regelbunden glukoskontroll (SBU, 2010).

Omvårdnad vid diabetes Flashcards Quizlet

Omvårdnad vid diabetes

diabetes och det åldrande hjärtat kan även vara bidragande faktorer till hjärtsvikt (Dickstein et al., 2008). Enligt Strömberg och Mårtensson Inklusionskriterier var sjuksköterskans perspektiv och evidensbaserad omvårdnad vid hjärtsvikt, där sjuksköterskan hade en tydlig roll i studien. 2019-04-09 Omvårdnad 1, 100 poäng Centralt innehåll Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: - Vanliga sjukdomstillstånd såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi. - Centrala begrepp inom omvårdnad. - Omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden med hänsyn tagen till patientsäkerhet, 2020-04-15 Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Sjuksköterskans förebyggande arbete vid diabetesfotsår hos patienter med typ 2 diabetes – En litteraturöversikt.

Omvårdnad vid diabetes

Diabetes typ 2 är en vällevnadssjukdom men den har också genetisk påverkan (Sönnerberg et al., 2001). Vid diabetes typ 2 föreligger en brist på insulin och utsöndringen av insulin sker långsammare och är lägre än normalt i förhållande till blodglukosnivån. Den perifera känsligheten för insulin i lever, skelettmuskulatur och Omvårdnad vid diabetes / Karin Wikblad (red.).
Privat skola lerum

• Våga leva, låt  Omvårdnadsbedömning. Omvårdnad vid diabetes handlar om att stödja individen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, det vill säga att anpassa det dagliga livet till sjukdomens krav så att bästa möjliga fysiska och psykiska balans uppnås och upprätthålls genom hela livet Start studying Omvårdnad vid diabetes. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Omvårdnad vid diabetes / Karin Wikblad (red.).

Riskfaktorer. övervikt, fetma; bukfetma; otillräcklig fysisk aktivitet Om kursen. Kursen behandlar upplevelser av sjukdom, egenvård och omvårdnadsinsatser vid olika former av diabetes utifrån evidens och bästa praxis. av AC Ylvin · 2017 — diabetes som en komplex sjukdom med stort omvårdnadsbehov. De uppgav Nyckelord: omvårdnad, diabetes, hemsjukvård, assisterad egenvård, upplevelse.
Ida eide död

Nedsatt känslighet för insulin innebär att muskler, lever och fett reagerar sämre på insulin. Omvårdnad vid diabetes II, 7,5 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar.

Kursen behandlar upplevelser av sjukdom, egenvård och omvårdnadsinsatser vid olika former av diabetes utifrån evidens och bästa praxis. Professionellt sjukdomsperspektiv kontrasteras mot patienters livsvärldsperspektiv. 2019-11-28 Omvårdnad av personer med diabetes och fotsår Sjuksköterskans omvårdnad syftar till att stärka, återställa samt bidra till hälsa utifrån patientens individuella förmågor och behov (Skafjeld 2013).
Haldex aktie avanza

boka kunskapsprov be
söka försörjningsstöd göteborg
varför inte palmolja
translate var
sommar jobb öland

Omvårdnad vid diabetes Wikblad, Karin - Vårdför... från 219

Diabetessköterskans arbete inklusive samarbete med diabetesteamet, … Veo: Omvårdnad vid diabetes : Öppettider for Östermalms bibliotek (Fältöversten) måndag - tisdag - onsdag - torsdag - fredag - lördag - söndag - Logga in för att reservera. Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda. 2018-11-14 Omvårdnad vid diabetes Kategorier: Diabetes Endokrinologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Diabetes utgör ett kraftigt växande globalt folkhälsoproblem. År 2011 beräknade Internationella Diabetesfederationen (IDF) att antalet fall av diabetes i världen uppgick till cirka 366 miljoner och antalet beräknas öka till 552 miljoner år 2030.